Onsdag den 18. maj 1988

Viborg Stifts Folkeblad

Dødsfald
     Forstander Aksel Kjær Nielsen, Nørgaards Højskole, Bjerringbro, er død, 57 er.
     Han var født på Mors, hvor faderen var præstegårdsforpagter. Sønnen havde dog ingen ambitioner om at gå landmandsvejen. Efter skoletiden fik han læreplads ved handel. Den uddannelse blev baggrund for fire år i flyvevåbnet og syv år som butikschef i Grønland for KgL Grønlandske Handel.
     I 1962 vendte han sammen med sin grønlandsk fødte hustru, Sørine, og parrets tre døtre og en søn hjem til Danmark.
     Familien drev gennem fire år en købmandsforretning i Vildsund, men siden 1966 har Aksel Kjærs Nielsens job udfoldet sig med undervisning. Først i 10 år på Ikast Handels Kostskole, og derefter som forstander for Nørgaards Højskole i Bjerringbro.
     Ved tiltrædelsen lagde han vægt på, at parret ikke medbragte noget handlingsprogram. Det bærende måtte være viljen til at skabe en engagerende arbejdsatmosfære for elever og personale. Årene har vist, at viljen har båret Nørgaards Højskole frem i forreste række blandt de grundtvigske. De sidste 10 år er de fysiske rammer udvidet flere gange for at give plads til såvel teori som praktik. Eleverne lærer at værdsætte brugen af hænder og krop. Blandt de sidst tilkomne emner er medielinjen, hvor eleverne har fået den mest moderne teknik til rådighed.
     Udadtil har Aksel Kjær Nielsen i sjælden grad været kontaktskabende til det, han yndede at kalde »højskolens bagland«. Han har formået at gøre Nørgaards Højskole til centrum for talrige kulturelle og folkelige arrangementer.