Onsdag den 18. maj 1988

Fra læserne

Mindeord
     Det er med stor sorg, vi har måttet tage afsked med Aksel Kjær Nielsen, Nørgaards Højskole. Kjær har i næsten tolv år været en inspirerende og dygtig leder af skolen. Med stor energi har han drevet skolen frem til en af de bedst besøgte højskoler i landet.
     Samtidig har Kjær haft en enestående administrativ og økonomisk sans, så skolen også i den henseende er blandt de bedste.
     Som formand for skolen har det været en fornøjelse at arbejde sammen med Kjær. Han var altid inspirerende og havde nye idéer. Samtidig var han et humørfyldt menneske, der aldrig var kedelig at være sammen med. Dette havde også sin afsmittende virkning på hele skolemiljøet.
     Var der problemer, tog han dem som en udfordring — noget der bare skulle løses. For Kjær var det at drive højskole en opgave, som han tog virkelig alvorlig.
     At Nørgaards Højskole i høj grad virker som et kulturcentrum for byen og kommunen med altid åbne døre til borgerne og åben for nye idéer, det skylder vi Kjær en stor tak for.
     Sørine og børnene har mistet det bedste de havde. Nørgaards Højskole — ja hele egnen har mistet en brav mand, der gav sig selv fuldt og helt i det arbejde, som blev hans.

Ære være hans minde.

Vagn Vestergaard