GÆT EN SANG.

nr. 1
Hvad var elevforeningens kontingent i 1971?

 


Tidl. lærer og kasser i elevforeningen.

 


Denne mand grundlagde i 1955
en højskole i Hadsten.

 


Hvad hedder efterskolen, der
ligger nord for Bjerringbro?

 


Hvor mødte Arne og Johanne Nør–
gaard hinanden?

 


I hvis bygninger i Hadsten begyndte
Nørgaards Højskole?

   


Teater i Århus.
Kendt museum cirka 5 km vest for
Bjerringbro.
En overskrift i et indlæg i Elev–
skriftet fra 1971.

   


Andet ord for medmenneskelighed.
Hvilken by kommer tidligere køk–
kenleder, Merete Stamp fra?
Motionssalen går undertiden også
under dette navn.
Vandløb i nærheden af Hadsten.
Sang af Sigurður Eliasson.

       


Elevfløj i bygningerne i Bjerringbro.
Sang af Mads Nielsen fra 1945.

   ,    


Nørgaards Højskoles øverste
myndighed.
Det første linie i 5. strofe af en
sommersang skrevet af Jeppe
Aakjær.

     


Fortsæt følgende linie: »Men nu
har vi opdaget,...«

 


Dette blev set i »På vandring ad
Dannevirke« i elevskriftet fra 1969
Formand for elevforeningen i 1964.


 


Banke øst for Bjerringbro.
Hvem har sagt disse ord i elevskrif–
tet fra 1964?:

»Af min ganske sjæls dyb hader og
forbander jeg enhver samfundslære,
som ikke gør et rent og helligt
hjem til hjørnesten. Al civilisa–
tion hviler på familielivet. Dy–
derne gror omkring det, sætter
klase og blomst og dufter ind
over arnen. De rigeste ord i
verden er: min kæreste, min
hustru, far, mor, mit barn. Uden
disse ord er verden kun et bordel
og menneskene bare dyr.«

 


Hvilken film blev vist på Nør–
gaards Højskole 22. juni 1970?

   
,      ,

         .

 ,        ,  

    ,    .

 ,             ,

           .


Løsningen findes et andet sted her på NØRGAARDSGAMLEELEVER.DK